Compostatge casolà

Mancomunitat La Plana_Àrea de Medi Ambient
Sector El Quadro, s/n
08519 Malla (Barcelona)
T. 938124167_ext.5  F. 938124702  
mediambientmancoplana.cat

Compostatge casolà. Imita la natura i tanca el cicle!

Des de l'any 2000 a la Mancomunitat La Plana es porta a terme el projecte de compostatge casolà , amb el qual es vol aconseguir que la ciutadania s'involucri en el món del compostatge i d'aquesta manera animar el màxim de gent possible a realitzar aquesta pràctica.

És un espai d'assessorament al compostaire, on una persona vetlla únicament per aquest projecte i realitza les visites periòdiques als compostaires. També el compostaire té a la seva disposició un espai d'ajuda a on pot resoldre els seus problemes.

Procés del compostatge

El compostatge és un procés natural a través del qual les restes orgàniques es transformen en compost, sense consum d'energia i sense cap aplicació de productes químics. El compost s'obté gràcies a éssers microscòpics anomenats microorganismes (bacteris, fongs i actinomicets) i altres animals detritívors com són els cucs i les paneroles.

El compostatge es pot portar a terme mitjançant un compostador o una pila en el jardí imitant d'aquesta manera la descomposició natural que es produeix en els boscos.

Serveis relacionats:

Per a més informació:


Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona