Dinamització de l’educació ambiental a les escoles

Mancomunitat La Plana - Medi Ambient
Sector El Quadro, s/n
08522 Malla (Barcelona)
T. 93 812 41 67_ext.5 F. 93 812 47 02
mediambientmancoplana.cat
Horari: 
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de dilluns a dijous de 15 a 17 hores
 

L'objectiu és donar assessorament i recursos a aquell professorat que vulgui tirar endavant algun projecte relacionat amb la sostenibilitat a l'escola.

Fem un assessorament individualitzat amb els mestres de cada escola durant la creació del projecte i els ajudem a dissenyar els materials didàctics, adequant-los a a les seves necessitats. Els projecte han de tenir continuïtat al llarg del curs o han de formar part d'alguna setmana temàtica.

També elaborem i portem a terme algunes activitats que siguin coherents dins del projecte que està tirant endavant l'escola. Les activitats que s'ofereixen des de la Mancomunitat La Plana fan referència, fonamentalment, a la gestió de residus. Amb tot, s'accepten altres activitats de temàtica ambiental, si estan ben justificades.

Hort en xarxa_Les Pinediques_Taradell 14
educació ambiental_compostador_Les Pinediques 2013
Construim hivernacle_Hort en xarxa_Les Basseroles_14

Activitat escoles_Educació ambiental 2014
Nadal Stop residus_Activitat escoles_oct14
Intercanvi sobre residus amb escoles d'Itàlia 2014

EL TREBALL EN XARXA DE LES ESCOLES

Treballar en xarxa és compartir coneixements, pràctiques i experiències. És la millor manera d'afrontar els reptes de la sostenibilitat: a partir d'aprendre dels uns i dels altres, a partir d'incorporar diferents actors a les nostres escoles, a partir de treballar amb la comunitat on està integrada l'escola…

La xarxa d'escoles de la Mancomunitat és simplement una manera d'enfocar aquesta manera de treballar. Des de fa uns cursos, hem intentat convergir els temes de treball, perquè les escoles treballin en projectes comuns: la gestió dels residus, l'hort escolar i la biodiversitat del pati de l'escola. Tenim diferents eines, espais i moments per trobar-nos i compartir experiències entre mestres i alumnes:

- Seminari de formació de mestres : Espai i moment de trobada, per compartir experiències entre mestres, per aprofundir en alguns aspectes teòrics, per conèixer nous recursos didàctics, i per consensuar línies de treball compartides.

Seminari de formació per mestres_2013-14
Seminari de formació per mestres_2013-14
Seminari de formació per mestres_2013-14

- Bloc : Eina virtual per compartir experiències en educació per a la sostenibilitat entre alumnes i mestres de les diferents escoles dels municipis mancomunats.

Des de la Mancomunitat La Plana , que és simplement un element més d'aquesta xarxa, s'ajuda les escoles a dinamitzar els seus projectes educatius i a coordinar alguns projectes comuns .

Visiteu les pàgines web de les escoles de la Mancomunitat La Plana:

Per a més informació:


Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona