Recollida de vidre

Mancomunitat La Plana - Medi Ambient
Sector El Quadro, s/n
08522 Malla (Barcelona)
T. 93 812 41 67_ext.5 F. 93 812 47 02
mediambientmancoplana.cat
Horari: 
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de dilluns a dijous de 15 a 17 hores
 

Iglú contenidor de vidre

Els ciutadans de la Mancomunitat disposem de contenidors de tipus “iglú” dipositats als principals carrers i ubicacions públiques dels nostres pobles.

Una vegada degudament separades les ampolles, pots de vidre i altres envasos de vidre, es treuen els taps i, si pot ser, altres elements que tinguin aquests envasos que no sigui vidre.


Es dipositen els envasos de vidre dins l'iglú del carrer per l'obertura que té.

Cal vigilar de no trencar ni deixar caure trossos de vidre fora dels iglús ni deixar bosses al terra, ja que signifiquen un perill per a la població, especialment pels nens.

camió recollida vidre
Periòdicament es recull el contingut dels iglús i es neteja tot l'entorn dels contenidors de vidre. Per a qualsevol dubte, queixa o observació sobre la periodicitat o la qualitat del servei cal que us adreceu a l'àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana.

Recicla el vidre!

Serveis relacionats:

Per a més informació:


Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona