Recollida de matèria orgànica

Mancomunitat La Plana - Medi Ambient
Sector El Quadro, s/n
08522 Malla (Barcelona)
T. 93 812 41 67_ext.5 F. 93 812 47 02
mediambientmancoplana.cat
Horari: 
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de dilluns a dijous de 15 a 17 hores
 

Per matèria orgànica entenem bàsicament restes de menjar com fruita i verdura, carn, peix i marisc, menjar cuinat, pa, closques d'ou i fruits secs, marro de cafè i infusions, taps de suro, paper de cuina i tovallons usats i petites restes de fulles i jardineria.

matèria orgànica

La separació de la matèria orgànica cal fer-la sempre en una bossa compostable (mai de plàstic!), que dipositarem dins el cubell marró .

Bossa compostable_Mancomunitat
Bossa compostable_Mancomunitat
Cubell per matèria otgànica
Cubell per matèria otgànica


En els municipis amb recollida porta a porta, cal deixar el cubell marró amb la/les bossa/es compostable/s dins, els dies i les hores corresponents. Es fan normalment 3 recollides setmanals (segons calendari de cada municipi).

Recollida de matèria orgànica porta a porta
Recollida de matèria orgànica porta a porta
recollida de matèria orgànica amb contenidors
recollida de matèria orgànica amb contenidors

Si en un habitatge hi ha molta producció de gespa i poda, cal adquirir un contenidor específic (veure lliurament contenidor gespa ).

Si la recollida es fa en contenidors, cal dipositar directament la bossa compostable en el contenidor beix amb tapa marró.

La matèria orgànica es porta a una planta de compostatge on obtenim compost, un adob de molt bona qualitat.

Si algú està interessat en autogestionar-se la seva matèria orgànica, pot realitzar compostatge casolà i així obté el seu propi compost.

Serveis relacionats:

Per a més informació:


Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona