OFERTA DE PISOS DE LLOGUER

Borsa de mediació per el lloguer social

AVANTATGES DE LA BORSA

- Informació i assessorament en la tramitació del contracte
- Assegurança de caució per garantir el cobrament de la renda i assegurança multirisc de l'habitatge, gratuïtes
- Estudi de la viabilitat econòmica per al pagament de les rendes de lloguer
- Redacció i seguiment del contracte
- Inventari inicial de l'habitatge i mediació durant la vigència del contracte
- Control del pagament de la renda i gestió d'incidències en cas d'impagament
- Garanties de formalitzar el contracte d'arrendament en presència de l'Administració

- Servei totalment gratuït

- Fiança d'una sola mensualitat

REQUISITS PER OPTAR A UN PIS DE LA BORSA

- Tenir uns ingressos bruts anuals mínims d'1,5 vegades l'IPREM
- El 35% de la suma dels ingressos dels sol·licitants determinarà el preu màxim de lloguer


 

Si vols més informació d'aquests habitatges, consulta els documents adjunts o posa't en contacte amb:

Borsa d'Habitatge de la Mancomunitat La Plana
Tel: 93 812 54 45
c/e: borsahabitatge@mancoplana.cat


Recorda que la Borsa d'Habitatge és un servei totalment gratuït : Disposem d'una borsa de pisos i d'usuaris interessats a llogar un pis. Ens ocupem de formalitzar els contractes de lloguer i fem d'intermediaris.


Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona