Projecte PERFILS. Apropament al fet migratori

És un projecte educatiu centrat en la interculturalitat i el coneixement de la diversitat cultural

De l'evolució del projecte de documentals “Fes-ho Mirar” va sorgir el curs 2009-2010 el projecte Perfils amb la voluntat d'apropar als i les joves el fet migratori des d'una perspectiva acadèmica i humana .

Acadèmica perquè volem explicar el fenomen des de les dades i les causes sociològiques i econòmiques i humana perquè paral·lelament es vol fer un apropament a la vivència personal del fet de migrar.

Perfils s'adreça a alumnes de secundària dels Instituts públics i/o concertats dels municipis de la Mancomunita La Plana : els Instituts de Taradell i Tona i l'escola Vedruna de Tona.

sessions treball_vídeos Perfils 2015
visualitzacions vídeos_Perfils 2015_Tona
visualitzacions vídeos_Perfils 2015_Taradell

Per una banda es fan xerrades i dinàmiques a les aules entorn les dades i causes socials, demogràfiques i econòmiques del fet migratori , com també entorn els estereotips, prejudicis i rumors entorn la immigració .

Els alumnes també fan un apropament personal a diverses experiències migratòries , ja que es posen en contacte amb persones que han fet un procés migratori, que han emigrat dels seus països d'origen i que ara viuen a Catalunya, posteriorment les entrevisten per grups .

Aquestes converses/entrevistes queden enregistrades en format audiovisual. Després els mateixos alumnes, amb el suport d'una professional, fan el muntatge del video per a poder-lo visualitzar a les aules amb la resta de compays .

Més informació del Perfils 2016-2017 :

Més informació del Perfils 2015-2016 :

Més informació del Perfils 2014-2015 :


Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona