La pobresa energètica, una nova problemàtica del Treball Social

Dimecres 15/03/2017

L'Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana desplega diverses actuacions per tal de combatre la pobresa energètica als seus municipis

Actualment hi ha moltes persones a Catalunya que no poden mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada per un preu just i cada cop són més les persones que tenen dificultats per fer front a les factures de subministrament de llum, aigua o gas. Aquesta situació constitueix el que s'anomena pobresa energètica, un terme molt nou que descriu una realitat que fa anys que es produeix i que el context econòmic ha accentuat.

Pobresa energètica_Guia Diputació de Barcelona
És necessari reforçar les actuacions que ataquin les causes de la pobresa energètica: sovint la degradació dels habitatges, les situacions d'atur i els baixos ingressos de les unitats de convivència juntament amb el desconeixement de la població sobre com millorar la gestió de la despesa en subministraments i l'elevat preu de l'energia fa necessari replantejar com s'aborda aquesta problemàtica.

La Llei 24/2015 de mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica, l'article 6, regula les mesures per evitar la pobresa energètica a través d'un protocol que pretén implementar les mesures urgents per garantir el dret d'accés als subministraments .

Des de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana s'està portant a terme el procediment tal i com marca la Llei 24/2015 : un cop les empreses subministradores comuniquen qui són les persones que tenen deute se'ls comunica per correu certificat que poden dirigir-se a Serveis Socials en un termini de 10 dies per tal d'acreditar situació de vulnerabilitat i així poder d'evitar el tall de subministrament. Aquest fet no condona el deute ja que la persona tot i ser vulnerable no queda exempta del pagament del subministrament .

Intervenció als habitatges_programa auditories
Des de Serveis Socials també s'assessora a les persones en el tràmit del bo social, en les tarifes adequades, en entendre les factures dels subministraments, en auditories energètiques, etc.

Les auditories energètiques als habitatges pretenen millorar l'eficiència energètica de la llar i de les condicions de confort i salubritat, reduir els costos dels subministraments i augmentar l'apoderament de les persones usuàries i identificar necessitats d'intervenció més amplies de millora de l'eficiència energètica.

Les auditories es porten a terme a través dels tècnics de Serveis Socials, Habitatge i Medi Ambient amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Agència Local de l'Energia d'Osona.

Més informació sobre auditories energètiques als habitatges .

Àrea Social – Mancomunitat La Plana

0 Comentaris
Deixa el teu comentari

Notificació via correu electrònic dels nous comentaris
Mancomunitat La Plana es reserva la no publicació d'aquells comentaris que pel seu contingut no respectin les normes bàsiques d'educació, civisme i dialeg

Avís sobre la protecció de dades personals:
Mancomunitat La Plana incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Mancomunitat La Plana no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l'adreça postal o a la de correu electrònic de Mancomunitat La Plana
Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona