Gestió de plans d'ocupació i programes de formació i inserció de col·lectius més desfavorits.

Persones destinatàries:

  • Els Ajuntaments dels municipis mancomunats adherits al servei.
  • Persones demandants d'ocupació en situació d'atur especialment aquells que pertanyin a col·lectius amb dificultats d'inserció laboral.

Cost per l'usuari:

DESCRIPCIÓ

  • Plans d'ocupació

Son programes destinats a promoure la contractació laboral de persones aturades per a la realització d'actuacions de caràcter temporal i d'interès general i social.

  • Programes de formació i inserció de col·lectius més desafavorits

Amb aquests programes es pretén donar suport a col·lectius amb més dificultats d'inserció laboral, mitjançant la formació  i  facilitant l'experiència professional.


Cost del servei:

Gratuït.


Equip tècnic:

Equip tècnic de Desenvolupament Local.


Àrea responsable:

Àrea de Desenvolupament Local.


És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

Cal demanar hora per telèfon o presencialment a:

Desenvolupament Local - Mancomunitat La Plana

 


Darrera actualització: 20.07.2023 | 16:07