Gestió de plans d'ocupació i programes de formació i inserció de col·lectius més desfavorits.

Persones destinatàries:

  • Els Ajuntaments dels municipis mancomunats adherits al servei.
  • Persones demandants d'ocupació en situació d'atur especialment aquells que pertanyin a col·lectius amb dificultats d'inserció laboral.

Cost per l'usuari:

DESCRIPCIÓ

  • Plans d'ocupació

Son programes destinats a promoure la contractació laboral de persones aturades per a la realització d'actuacions de caràcter temporal i d'interès general i social.

  • Programes de formació i inserció de col·lectius més desafavorits

Amb aquests programes es pretén donar suport a col·lectius amb més dificultats d'inserció laboral, mitjançant la formació  i  facilitant l'experiència professional.

Cost del servei:

Gratuït.

Equip tècnic:

Equip tècnic de Desenvolupament Local.

Àrea responsable:

Àrea Social.

Com sol·licitar-ho:

Cal demanar hora per telèfon o presencialment a:

Desenvolupament Local - Mancomunitat La Plana

 

Darrera actualització: 08.01.2021 | 10:56