Òrgans de govern

La Mancomunitat La Plana, situada a la província de Barcelona, és una mancomunitat intermunicipal voluntària de serveis .

Els municipis que formen la Mancomunitat La Plana són Aiguafreda, Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Tona, Taradell i Viladrau.

Òrgans de govern:

  • L'Assemblea General
  • La Junta de Govern
  • El/La President/a
  • El/La Vicepresident/a
  • La Comissió Especial de Comptes

Per a més informació, consulta els documents adjunts.


Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona