La institució

La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària “La Plana” és un organisme públic supramunicipal que es va crear el 16 de juliol de 1982, amb els municipis d'El Brull , Malla , Muntanyola , Santa Eulàlia de Riuprimer i Seva . Els serveis que es van prestar inicialment van ser el de la mecanització/informatització de les oficines municipals, l'establiment del servei funerari, el servei de recollida i d'incineració d'escombraries, tot i que es contemplava la possibilitat d'establir i realitzar altres serveis públics de competència municipal.

El 22 de setembre de 1993 es van adherir a la Mancomunitat La Plana els municipis d'Aiguafreda , Balenyà , Sant Martí de Centelles , Taradell , Tona i Viladrau . I, finalment, l'11 de març del 1996 s'hi va adherir el municipi de Folgueroles . Actualment, doncs, la Mancomunitat La Plana està formada per 12 municipis, 11 del sud de la comarca d'Osona i 1 del Vallès Oriental, amb una població, a 2017, de 30.973 habitants i una superfície de 291,1 Km2.

El màxim òrgan polític de la Mancomunitat La Plana és la Assamblea General , formada per 24 membres dels 12 municipis. Hi ha la Junta de Govern que actualment està formada pels representants de Balenyà, Malla, Muntanyola, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Tona i Viladrau. L'actual presidenta és Anna Magem , alcaldessa de Balenyà, i el vicepresident és Jordi Vilamala, regidor de Tona.

La Mancomunitat La Plana ha anat ampliant progressivament els serveis que presta a la població que en l'actualitat són els següents:

  • Àrea de medi ambient : recollida i tractament de residus municipals, educació ambiental i neteja viària.
  • Àrea social : serveis socials bàsics, atenció domiciliària, servei d'habitatge, serveis de joventut, servei de desenvolupament local, servei local d'ocupació, programa per la igualtat home-dona, programa per la convivència i el civisme i dinamització de la gent gran.
  • Serveis funeraris : gestió integral del servei funerari i dels tanatoris de Taradell i Tona.

Les àrees d'administració i gestió de recursos i comunicació donen suport a totes les àrees de servei.

Aquest ens s'ha caracteritzat per una clara vocació de servei cap a la ciutadania dels municipis membres, amb la voluntat d'acostar i de donar a conèixer les seves activitats, amb l'objectiu que els ciutadans adoptin cada vegada més, una consciència activa de participació i col·laboració tan necessàries per la tipologia d'activitats que s'hi porten a terme.

La situació geogràfica dels municipis mancomunats és la següent:

Mancomunitat La Plana. Mapa

Els municipis de la Mancomunitat La Plana tenen una configuració semirural i rural, hi ha dos municipis que estan per sobre dels 6.000 habitants (Tona i Taradell), set entre els 1.000 i els 4.000 habitants (Aiguafreda, Balenyà, Folgueroles, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva i Viladrau) i la resta menys de 1.000 habitants. Algun d'aquests municipis, els caps de setmana i en període de vacances, augmenten la seva població notablement.


Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona