Deixalleries

ÀREA RESPONSABLE: Medi Ambient

DESCRIPCIÓ

La deixalleria és una instal·lació que permet fer una recollida selectiva d'aquells residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària o bé que no disposen de contenidors específics al carrer per tal de poder-los dipositar.

Els usuaris hi porten aquells residus que no tenen cap altre circuit específic de recollida selectiva i d'aquesta manera se'n facilita la valorització o gestió correcta segons les necessitats de cada material.

Molts municipis disposen també del servei de Deixalleria mòbil .

Què s'hi pot portar?

Piles - Fluorescents i bombetes - Tòners -  Bateries de cotxe - Aerosols - sòlids i pastosos i dissolvents - Olis vegetals i de motor - Radiografies - Reactius laboratori i fitosanitaris - Voluminosos (sofàs, mobles, etc.) - Fusta - Vidre pla - Pneumàtics - Porexpan - Roba i sabates - Runa - Ferralla - Electrodomèstics (televisions, neveres, etc.) - Cables elèctrics - Paper i cartró - Envasos de plàstic, llaunes i tetrabrics - Envasos de vidre - Restes de poda

Deixalleria de la Mancomunitat La Plana
Deixalleria de la Mancomunitat La Plana
Deixalleria d'Aiguafreda
Deixalleria d'Aiguafreda
Deixalleria de Taradell
Deixalleria de Taradell

QUI POT REBRE AQUEST SERVEI

La Ciutadania i les empreses dels municipis mancomunats i conveniats, així com també per empreses que treballin en aquests municipis

COST

  • Particulars: a través de la taxa d'escombraries
  • Empreses: a través de la taxa d'escombraries i per alguns residus s'apliquen les taxes segons  l'ordenança de preu públic vigent

COM ACCEDIR-HI

SERVEIS I TRÀMITS RELACIONATS

MÉS INFORMACIÓ


Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona