Gestió d'incidències

ÀREA RESPONSABLE: Medi Ambient

DESCRIPCIÓ

La recollida de deixalles, de vegades, genera incidències que es resolen des de les oficines de la Mancomunitat La Plana (Àrea de medi ambient).

En funció de la urgència de la incidència, aquesta es pot comunicar mitjançant:

  • correu electrònic: mediambient@mancoplana.cat
  • telèfon: 93 812 41 67 ext_5 (en cas d'urgència)

En la majoria dels casos, les incidències es resolen el mateix dia.

No es deixa cap incidència sense comunicar-ne la solució adoptada.

Les incidències més comunes són:

  • “No se m'han endut les escombraries i m'han deixat un avís” Està mal separat, les bosses no són compostables o no era el dia de recollida de la fracció de residus. En aquests casos és millor trucar per aclarir què ha passat i trobar una solució consensuada.
  • “No se m'han endut les escombraries, i no tinc cap avís” Pot ser un oblit del personal de la recollida. A vegades hi ha obres que tallen algun carrer o bé hi ha cotxes aparcats o d'altres circumstàncies que dificulten la recollida.
  • “Els contenidors iglús de vidre estan plens” Ens encarreguem de buidar-los en un termini màxim d'un dia (si no és cap de setmana).
  • “He perdut/m'han pres el cubell de la matèria orgànica” Demanar per la reposició de cubell.

Avís de la recollida de reciclables
Avís de la recollida d'orgànica
Avís de la recollida del rebuig

QUI POT REBRE AQUEST SERVEI

La ciutadania i també els grans productor als quals se'ls fa algun servei des de l'àrea de medi ambient

COST

Sense cost

COM ACCEDIR-HI

Cal trucar a la l'Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana

SERVEIS I TRÀMITS RELACIONATS

 


Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona