PLA JOVE 2016-2020

Unitat de Joventut
Sector El Quadro, s/n
08522 Malla (Barcelona)
tecnic.joventutmancoplana.cat
La Mancomunitat La Plana i els Ajuntaments de Balenyà, el Brull, Malla, Santa Eulàlia de Riuprimer, Sant Miquel de Balenyà, Seva, Taradell, Tona i Viladrau impulsem el procés de DIAGNOSI per la realització del Nou Pla Jove 2016-2020, per conèixer les realitats dels i les joves d'aquest territori.

Què és el PLA JOVE?

El PLA JOVE és un document que ha de servir per poder marcar les línies de futur de les polítiques de joventut de Balenyà, el Brull, Malla, Santa Eulàlia de Riuprimer, Sant Miquel de Balenyà, Seva, Taradell, Tona i Viladrau .

Les polítiques de joventut són les accions que incideixen en temes com: educació, formació, habitatge, salut, cultura, oci, lleure, participació, associacionisme , etc.

Per conèixer la realitat necessitem la participació i col·laboració dels joves i dels agents socials que estan implicats en les polítiques de joventut.

Pla Jove_diagrama

Com ho farem?

El procés d'elaboració del nou Pla JOVE volem que es fonamenti amb la participació dels màxim nombre de persones . Tothom que ho desitgi trobarà diversos espais i nivells de participació en funció de la seva disponibilitat i ganes d'implicar-s'hi.

En aquesta línia, el Pla Jove parteix d'una anàlisi de la situació actual sobre les polítiques de joventut dels municipis de Balenyà, el Brull, Malla, Santa Eulàlia de Riuprimer, Sant Miquel de Balenyà, Seva, Taradell, Tona i Viladrau .

Aquest anàlisi inclou diferents apartats:

  • Dades estadístiques: Dades de població, nivell d'estudis, situació laboral dels i les joves, etc. Totes aquestes dades s'analitzen i es creuen de tal forma que ens permetrà fer una radiografia del panorama actual.
  • Enquestes. A banda de les dades estadístiques farem una enquesta entre els joves dels diferents municipis per veure quina percepció tenen els joves sobre les polítiques de joventut en diferents àmbits. Aquesta enquesta ens permet poder tenir més informació sobre la percepció i interessos dels i les joves i tenir informació que no podem aconseguir a les dades estadístiques.
  • Grups de debat . S'han programat diferents grups de treball que ens permetran poder aprofundir dins els diferents àmbits que engloba el PLA JOVE. D'aquests debats en podrem treure un anàlisis qualitatiu i poder llistar totes les propostes que finalment s'inclouran al PLA JOVE 2016-20.

Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona