PLA JOVE

ÀREA RESPONSABLE: Àrea Social

DESCRIPCIÓ

El Pla Jove 2017-2020 –a partir d'ara PJ- és un document que detalla les línies de treball de la Mancomunitat en matèria de joventut impulsades des de les regidories de joventut dels ens locals per als propers 4 anys.

L'objecte principal del PJ es centra en conèixer la realitat de la població juvenil dels municipis de la Mancomunitat La Plana, detectar-ne les necessitat i, en funció d'aquesta anàlisi, definir els objectius estratègics a assolir en un període de 4 anys en matèria de joventut.

Per poder assolir aquests objectius es realitzaran diverses accions concretes, que es duran a terme des dels diferents ens locals, serveis, i/o agents implicats en les polítiques de joventut del territori. Així mateix aquestes accions s'aniran valorant i avaluant per tal d'ajustar la resposta a la realitat.

El PJ és un document, entès com una eina de planificació estratègica, que preveu situar en el temps les accions que es desenvolupen i es desenvoluparan en matèria de polítiques de joventut de manera directa i/o indirecta.

La màxima voluntat és la de garantir l'accés universal, global i normalitzat de la població juvenil als recursos, serveis i programes que facilitin l'acompliment, en igualtat de condicions, del seu propi projecte de vida. Donant resposta a les seves necessitats i/o problemàtiques, amb la finalitat d'oferir una millor atenció individualitzada i col·lectiva. Aprofitant el màxim de recursos que se'ls ofereixen des de totes les administracions i institucions.

Imatge_fase participativa_Pla Joves 2016-20_petita
Sessió treball regidors PLA JOVE 2016-2020
Grups discussió - PLA JOVE 2016-2020

Fitxer pdfPla Jove 2017-2020 (pdf 2330.2 kb)

Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona