Foment de l'ocupació en el sector sociosanitari 2017 - Ajudant de cuina per col·lectivitats

Programa per la dinamització del mercat de treball local en el sector sociosanitari

Aquest projecte neix de les necessitats expressades per les entitats i empreses del sector sociosanitari davant de la dificultat per trobar certs perfils professionals qualificats, que disposin de les competències tècniques i transversals adequades.

Es vol dinamitzar el mercat de treball local en aquest sector a través d'accions per enfortir els canals de col·laboració amb una part del teixit empresarial, i d'altra banda oferint més oportunitats de trobar feina a col·lectius amb especials dificultats d'inserció.

Els objectius principals d'aquest programa són:

  • Ajudar a les entitats del sector a conèixer les necessitats presents i futures del personal i guiar-les a l'hora de definir els perfils professionals , sobretot des de la perspectiva del l'ocupació per competències.
  • Oferir formació professionalitzadora a persones demandants d'ocupació amb especials dificultats d'inserció per millorar la seva ocupabilitat.

El programa consta de tres fases molt diferenciades:

1a fase: Prioritzar i definir els perfils professionals més difícils de trobar en el mercat de treball. Aquesta tasca es realitzarà amb el suport i la participació de les entitats i empreses del sector i finalitzarà abans de l'estiu.

2a fase: Formació professionalitzadora per a capacitar a persones demandants d'ocupació per tal que puguin ocupar els llocs de treball en el que actualment les entitats del sector es troben amb més dificultats per cobrir.

3a fase: Disseny de les proves de preselecció en base a les competències transversals identificades com a claus que serviran per orientar a les entitats i empreses del sector perquè puguin realitzar processos de selecció del personal de forma més eficient.

curs_Ajudant de cuina per col·lectivitats_cartell


Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona