Campanyes de sensibilització

ÀREA RESPONSABLE: Àrea Social

DESCRIPCIÓ

El programa d'Igualtat pot crear campanyes de sensibilització pròpies adreçades al conjunt de la ciutadania en general o a col·lectius en concret.

Aquestes es poden fer amb coordinació o col·laboració amb d'altres programes de la mateixa Mancomunitat o altres administracions.

I poden tenir diversos formats, digitals, gràfics... i es poden complementar amb formacions i tallers, per exemple.

QUI POT REBRE AQUEST SERVEI

El conjunt de la població dels municipis mancomunats.

COST PER L'USUARI

Sense cost. 

COM ACCEDIR-HI

Àrea Social de la Mancomunitat La Plana.

SERVEIS I TRÀMITS RELACIONATS


Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona