Pla de Prevenció de Residus

ÀREA RESPONSABLE: Medi Ambient

DESCRIPCIÓ

El consum de productes actual (incloent-hi la producció, transport i distribució) representa prop del 50% de les emissions que contribueixen al canvi climàtic, alhora porta associada una generació de residus que va en augment i que cal gestionar de manera correcta. 

La prevenció de residus és doncs la prioritat de la gestió de residus, perquè fa certa l'afirmació que el millor residu és aquell que no es produeix i permet obtenir beneficis en diverses direccions: estalvi de recursos naturals i d'energia, disminució dels impactes ambientals, compliment amb el marc legal i reducció de les despeses en la gestió dels residus municipals.

Amb la redacció del Pla Supramunicipal de Prevenció de Residus municipals de la Mancomunitat La Plana (2019-2022), els municipis que conformen la Mancomunitat aposten per planificar i aplicar una estratègia que permeti aconseguir arribar als objectius de reducció dels residus municipals generats (d'un 10% al 2022 respecte el 2010) amb la participació i sensibilització dels diferents agents econòmics i les entitats, i amb la incorporació de valors, nous hàbits i actituds de consum que facin factible l'èxit del pla.

Per assolir aquests objectius el pla defineix un total de 15 accions a desenvolupar. Aquestes accions es desglossen en funció del tipus de residu que afecten (matèria orgànica, paper i cartró, envasos lleugers...) i a qui van dirigides (ciutadania en general, escoles, comenrços...).

Les actuacions proposades al Pla de Prevenció de Residus, són les següents:

FLUX RESIDUS

ACTUACIÓ

FORM

 • Fomentar la conscienciació envers el malbaratament alimentari
 • Reduir el malbaratament alimentari en el sector de la restauració (i càterings)
 • Elaborar una diagnosi de malbaratament alimentari en els menjadors escolars
 • Fomentar el compostatge

PAPER I CARTRÓ

 • Crear espais per fomentar l'intercanvi i la reutilització de llibres entre la ciutadania

ENVASOS
LLEUGERS

 • Fomentar l'embolcall reutilitzable per l'esmorzar als centres educatius
 • Promoure la substitució de bosses d'un sòl ús per elements reutilitzables

ALTRES
FRACCIONS

 • Organitzar tallers de reparació i/o de reutilització de materials en fires i esdeveniments
 • Fomentar la reutilització de la roba

TRANSVERSALS

 • Realitzar un estudi d'implantació d'un sistema de pagament per generació de residus domèstics i comercials
 • Participar a la Setmana Europea de Prevenció de Residus (EWWR)
 • Realitzar una campanya per difondre el Pla de prevenció i conscienciar envers la importància de reduir la producció de residus
 • Incorporació de la prevenció en les exposicions i altres materials educatius de la Mancomunitat La Plana
 • Ambientalitzar les compres i la contractació de serveis
 • Promoure l'ambientalització de festes i esdeveniments

 

COM ACCEDIR-HI

Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana

SERVEIS I PROGRAMES RELACIONATS

MÉS INFORMACIÓ


Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona