Oberta la convocatòria de beques per a activitats esportives

Divendres 01/03/2019

Des de l'11 de març i fins el 17 de maig de 2019 els infants i joves nascuts entre els anys 2002 i 2016, que correspon a les edats de 3 a 17 anys, empadronats als municipis de Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Sta. Eulàlia de Riuprimer, Seva-St. Miquel de Balenyà, poden sol·licitar una beca per realitzar una activitat esportiva al llarg de la temporada 2019-2020.

Aquesta convocatòria d'ajuts té per objectiu apropar i facilitar l'accés a les activitats esportives extraescolars que s'ofereixen a nivell municipal a tots els infants i joves que hi viuen i que, per motius socioeconòmics tenen més dificultats d'accedir-hi.

Per a poder-hi optar s'ha de complimentar la sol·licitud (document adjunt) i demanar hora per l'educador/a social a l'Àrea Social de la Mancomunitat La Plana (Tel. 93 812 54 45, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de dilluns a dijous de 15 a 17 hores).

D'acord amb la valoració de la situació econòmica i de la realitat social de l'infant-jove/família (utilitzant barems socioeconòmics) es defineix el percentatge de beca econòmica que s'atorgarà.

A la sol·licitud de l'ajut caldrà adjuntar la documentació següent:

 1. Model d'instància normalitzat sol·licitant l'ajut.
 2. Llibre de família.
 3. Fotocòpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys.
 4. Volant de convivència.
 5. Certificat de reconeixement de discapacitat (si s'escau).
 6. Certificat de reconeixement de grau de dependència (si s'escau).
 7. Carnet de família nombrosa i/o monoparental (si s'escau).
 8. En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el conveni regulador on consti pensió alimentària i custòdia dels fills.
 9. En cas d'acolliment, cal portar document acreditatiu de qui fa l'acollida.
 10. Rebut del lloguer o hipoteca de l'habitatge habitual.
 11. Justificant d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar:
  1. Justificants d'ingressos de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar: si es troba ocupat laboralment, portar les últimes 3 nòmines i/o altres prestacions (pensions, renda garantida de ciutadania, pensions no contributives, llei de dependència, ajuts de lloguer, etc.).
  2. En cas de treballadors autònoms, l'última declaració trimestral IRPF .
  3.  En cas d'estar a l'atur i no rebre cap prestació presentar certificat de SEPE/OTG.
  4. En cas de no poder acreditar la situació administrativa i/o econòmica es requerirà declaració jurada de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar.
  5. En cas que es valori que la documentació no és suficient se'n requerirà d'altra.
 12. Certificació responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament corresponent.
 13. Document de l'activitat esportiva a la qual s'inscriurà l'infant o jove amb les dades bancàries de l'entitat i el cost de la mateixa.
 14. Informe de serveis socials, si s'escau.

Podeu consultar les bases d'aquesta convocatòria al tauler d'anuncis de la Mancomunitat La Plana o al document adjunt.

Àrea Social 

0 Comentaris
Deixa el teu comentari

Notificació via correu electrònic dels nous comentaris

Mancomunitat La Plana es reserva la no publicació d'aquells comentaris que pel seu contingut no respectin les normes bàsiques d'educació, civisme i dialeg

Avís sobre la protecció de dades personals:

Mancomunitat La Plana incorporarà les dades facilitades per l'usuari en els sistemes de tractament de Mancomunitat La Plana, amb CIF P-0800024-B i domicili a Sector El Quadro 08522 MALLA amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud i gestions inherents a la mateixa. Mancomunitat La Plana no cedirà ni comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació/oposició al tractament, portabilitat i supressió, comunicant-ho per escrit a l'adreça postal o a la de correu electrònic de dpd@mancoplana.cat . Pot revocar el consentiment en qualsevol moment. Pot també presentar reclamació davant l'autoritat de control (ACPD).

Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona