Contractació urgent d'un Dinamitzador/a de gent gran (Pla d'Ocupació)

Convocatòria de Treball

Dinamitzador/a de gent gran

Data publicació: 30/05/2019

Calendari previst:

  • 11-14/06/2019: Entrevista personal

Estat de la convocatòria

Bases específiques (doc adjunt o a tauler d'anuncis)

Data final de presentació de sol·lcicituds: 06/06/2019


Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona