Hadar, Associació per a la igualtat

Hadar, Associació per a la igualtat
C/ Font, 10 
08551 Tona (Barcelona) 
associaciodones.hadargmail.com
Responsable: Maria Valls
Mancomunitat La Plana • Sector El Quadro • 08519 MALLA  • T. 93 812 41 67  •  NIF: P-0800024-B
facebooktwitteryoutubegoogle plus
Diputaci� de Barcelona