Atenció als nouvinguts

DESCRIPCIÓ

Aquest servei es realitza a l'Ajuntament de cada municipi (o a la deixalleria en el cas de Taradell), on el tècnic o administratiu responsable, informa del funcionament de la recollida de residus que es porta a terme al poble.

Si al municipi es fa la recollida porta a porta, es lliura al ciutadà el calendari/imant de cuina, els cubells de recollida de la matèria orgànica, un paquet de bosses compostables i es dóna la informació necessària per portar a terme una correcta separació dels residus generats a casa. A més, també s'informa dels serveis de recollida específics per cada municipi en concret.

Si al municpi es fa la recollida amb contenidor, es lliura al ciutadà un cubell per la orgànica i un paquet de bosses compostables i es dóna la informació necessària per portar a terme una correcta separació dels residus generats a casa. També s'informa dels serveis de recollida específics per cada municpi en concret.

En el cas de grans productors, aquests s'hauran de posar en contacte amb l'equip tècnic de la Mancomunitat La Plana que els explicarà com funciona el sistema de recollida i quins contenidors haurà d'adquirir.

Darrera actualització: 27.02.2019 | 12:10