Planta de gestió de la matèria orgànica

DESCRIPCIÓ

Es tracta d'una instal·lació de recepció i tractament de la fracció orgànica que es recull mitjançant el sistema de recollida selectiva a tots els municipis de la Mancomunitat La Plana.

La planta consta de les instal·lacions següents:

  • Bàscula de recepció
  • Era d'emmagatzematge i manipulació
  • Mòduls d'aire forçat per a l'etapa de compostatge
  • Espais de maduració i garbellat del producte

De la fracció orgànica separada pels ciutadans amb la bossa compostable, on hi ha restes de menjar, fulles i altres subproductes d'origen orgànic compost, se n'obté un adob orgànic totalment estabilitzat i d'alta qualitat.

Persones destinatàries:

La ciutadania i grans productors dels municipis de la Mancomunitat i altres municipis conveniats, sempre que els residus que generin siguin assimilables als urbans.


Cost per l'usuari:

Preu fixat a l'ordenança de preus públics.


Equip tècnic:

Equip tècnic de l'Àrea de Medi Ambient.


Àrea responsable:

Àrea de Medi Ambient.


Com sol·licitar-ho:

Cal trucar a l'Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana.


Darrera actualització: 01.03.2019 | 11:34