Formació: Costos, marges i beneficis. Per què no és el mateix facturar que guanyar diners? (4 sessions online)

Dimarts, 18 de maig de 2021 de 15.00 h a 17.00 h

Formació per empreses i emprenedors d'Osona 2021

A través d’un joc interactiu, consolidar els coneixements bàsics a nivell comercial, comptable i fiscal que s’han de tenir per emprendre una activitat

Continguts:

Sessió 1:
• Objectiu:
Aprendre a calcular correctament els nostres costos per poder establir un preu de venda que ens permeti tirar endavant la nostra activitat amb beneficis i també fer un seguiment d’aquesta activitat (indicadors financers) veient per on guanyem o perdem diners.

• Continguts:
- Part Comercial:
* Els costos.
* Càlcul de marges.
* El benefici net

- Part Comptable: els “llibres” per autònoms i per pimes:
* Els “llibres” dels autònoms.
* El diari i el major: com fer un balanç.
* El compte de resultats: Guanyem diners?
* El punt mort.
* La tresoreria.
* Exercici pràctic: fer un business pla financer.

Sessió 2:
• Objectiu:
Conèixer les obligacions fiscals i com incideixen en els nostres beneficis, aprendre a utilitzar eines informàtiques que ens permetin controlar els nostres ingressos i despeses i, finalment, que els participants puguin consolidar, a través d’un joc interactiu, els coneixements bàsics sobre conceptes empresarials.

• Continguts:
- Part Fiscal: els impostos:
* IVA.
* IRPF.
* Impost de Societats.

- Eines Informàtiques de gestió empresarial: facturació i comptabilitat: exercicis pràctics.

- Joc interactiu per consolidar els coneixements anteriors: L’Oca Emprenedora.

Durada: La formació té una durada de 8 hores en quatre sessions (18, 20, 25 i 27 de maig de 15 a 17h)

Sessió online, organitzada per pel Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

Ponent: Agueda Capafons Alegret. Sconsultors vallès Exportació SL (NEMHI)
SCONSULTORS VALLÈS EXPORTACIÓ, SL (NEMHI) és una consultoria especialitzada en comerç internacional (creixement estratègic en internacionalització i màrqueting) i en formació en àrees d’estratègia empresarial, emprenedoria i comerç internacional. Consultors acreditats per ACCIÓ en els àmbits de internacionalització i estratègia.

Inscripcionsclicant a aquí

Quin cost té:

Gratuït

Adreça:

Online

Darrera actualització: 28.04.2021 | 12:13