Habitatge

El Servei d'Habitatge de la Mancomunitat La Plana és un servei impulsat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, la mateixa Mancomunitat i els Ajuntaments que en formen part.

El Servei d'Habitatge és la porta d'entrada de la ciutadania, d'una forma ràpida i propera, a la informació i l'assessorament en matèria d'habitatge.

Serveis
Oficines
Destacats