Tramitació i assessorament en deute de l'habitatge

DESCRIPCIÓ

Per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, l'Agència de l'Habitatge disposa de prestacions econòmiques d'especial urgència per tal de possibilitar la permanència en l'habitatge de persones i famíles, per prevenir l'exclusió residencial que pot suposar la pèrdua de l'habitatge que constitueix la residència habitual i permanent.

A través dels programes d'Ofideute i Servei d'Intermediació del Deute Hipotecari és possible.

El servei d'Habitatge de la Mancomunitat La Plana assessora i tramita aquestes prestacions.

Persones destinatàries:

  • Persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que es trobin en risc d'exclusió social residencial per deutes d'impagament de:
  1. Rendes de lloguer
  2. Quotes hipotecàries
  • Persones que han perdut l'habitatge com a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària.
  • Deutors hipotecaris, en cas de preveure dificultats en els pagaments de futures quotes hipotecàries amb el conseqüent risc de pèrdua del seu habitatge habitual.

Cost del servei:

Sense cost.


Equip tècnic:

Equip tècnic de l'Àrea Social.


Àrea responsable:

Àrea Social


Com sol·licitar-ho:

Cal demanar hora per telèfon o presencialment a l'Àrea Social de la Mancomunitat La Plana.


Darrera actualització: 28.06.2019 | 14:14