Canvis importants per sol·licitar Beques escolars pel curs 2021-2022

Dimecres, 19 de maig de 2021 a les 00:00

Les beques escolars són ajuts destinats a possibilitar l’accés a infants i adolescents als llibres i materials necessaris per a l’escolarització obligatòria, que fins ara es sol·licitaven a través de l’educador/a social del municipi que valorava la situació familiar a partir de criteris socials i econòmics.

A partir d’aquest any, les beques per cobrir despeses d’escolarització pel curs 2021-2022 s’hauran de sol·licitar telemàticament a través de la web del Consell Comarcal d’Osona i/o a través del centre educatiu on estan escolaritzats els infants i joves.

Els centes educatius enviaran a les famílies tota la informació a través de les aplicacions de comunicació que disposen, per correu electrònic o sms.

Aquest canvi permetrà unificar la documentació aportada també per altres tipus de beques com són les de transport i menjador escolar, o fins i tot les beques per activitats esportives. Al mateix temps, unificar comarcalment els criteris d’accés i la baremació de punts per situacions socials, econòmiques i familiars. Facilitant així a les famílies també, la tramitació d’aquest tipus de beques.

Els terminis de presentació de sol·licituds son:

Fins el 28 de maig: alumnes que hagin sol·licitat beca menjador, de transport o desplaçament anteriorment al Consell Comarcal d’Osona.

Fins el 30 de juny: alumnes que NO han sol·licitat anteriorment beques de menjador, transport, desplaçament, i per a noves matrícules de juny o canvi de centre educatiu.

Per més informació es pot trucar al centre educatiu de Primària o Secundària, al Consell Comarcal d’Osona ( 93.883.41.23)  o a l’Àrea Social de la Mancomunitat La Plana (93.812.54.45).

Àrea Social

Darrera actualització: 21.05.2021 | 16:27