Compost per tancar el cicle de la matèria orgànica

Dimarts, 6 d'abril de 2021 a les 00:00

A la Mancomunitat la Plana disposem d’una Planta de gestió de la matèria orgànica, una instal·lació de recepció i tractament de la fracció orgànica (restes de cuina i del jardí) que es recull mitjançant el sistema de recollida selectiva a tots els municipis mancomunats.

Allà es fa el procés de compostatge, un procés natural a través del qual les restes orgàniques es transformen en compost (adob natural), amb un procés natural, sense cap aplicació de productes químics.

El compost s'obté gràcies a éssers microscòpics anomenats microorganismes (bacteris, fongs i actinomicets) i altres animals detritívors com són els cucs i les paneroles.

Així, de la fracció orgànica separada pels ciutadans amb la bossa compostable, on hi ha restes de menjar, fulles i altres subproductes d'origen orgànic, la Mancomunitat La Plana n'obté un adob orgànic totalment estabilitzat i d'alta qualitat: un compost de classe A segons el RD 506/2013, de 28 de juny, sobre productes fertilitzants.

Aquest compost es pot adquirir en sacs de 25 Kg o a granel (en aquest segon cas l'usuari ha de portar un remolc) al preu fixat a l'ordenança de preus públics

Tota la ciutadania i els agricultors poden adquirir-lo acostant-se fins a la Deixalleria de la Mancomunitat La Plana (Sector El quadro s/n de Malla) de dilluns a dissabte de 10 a 13 i de 15 a 19 hores.

Utilitzant aquest compost per adobar horts i jardins, retornem al sòl els nutrients i tanquem el cicle de la matèria orgànica.

Medi Ambient 

Darrera actualització: 07.04.2021 | 09:42