Cotització per a cuidadors/es no professionals de persones amb grau de dependència reconegut

Dimarts, 23 de juliol de 2019 a les 00:00

A través de la publicació al BOE del 7 de març de 2019, s'aprovava que a partir de l'1 abril de 2019 entrava en vigor el Reial Decret Llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l'ocupació.

El decret dona l'opció als cuidadors i cuidadores de persones amb grau de dependència reconegut a establir un conveni especial amb la Tresoreria de la Seguretat Social pagant les seves bases de cotització; Això permet acumular temps de cotitzacions de cara a possibles prestacions, incloses les pensions.

Aquesta cotització està subjecte a rebre o tenir la resolució favorable d'una prestació econòmica per a cuidador/a familiar no professional, regulada per la llei de dependència. Els requisits per a ser cuidador no professional són: ser familiar de la persona depenent fins a 3r grau de consanguinitat o afinitat i poder acreditar la convivència efectiva amb la persona depenent.

Les persones interessades a subscriure's a aquest conveni especial cal que demanin cita a la Delegació de Tresoreria de la Seguretat Social de Vic (primera planta de l'edifici El Sucre) per informar-se sobre el seu cas concret i per tramitar la sol·licitud si s'escau.

La mesura, que ja s'havia portat a terme però es va extingir al 2012, representa una millora per a les condicions de les persones cuidadores ja que dona valor a la important tasca que desenvolupen en la cura de familiars propers.

Serveis Socials Bàsics - Atenció a la Dependència

Darrera actualització: 06.11.2019 | 11:28