El personal tècnic dels municipis de la Mancomunitat La Plana rep formació en igualtat de gènere

Divendres, 5 de febrer de 2010 a les 00:00

L’Àrea de Serveis Socials i Ciutadania de la Mancomunitat La Plana ha organitzat un cicle de formacions en igualtat de gènere pel personal tècnic dels seus municipis. S’han realitzat 5 cursos de 6 hores cadascun.

Aquesta és una de les primeres mesures en el desplegament del Pla d’Igualtat aprovat a principis de l’any 2009, en el qual una de les principals línies de treball és adequar l’administració al principi d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, per tal que el seu personal incorpori la perspectiva de gènere en la seva tasca diària.

Les sessions es van iniciar el 15 de setembre amb una formació als i les caps d’Àrea de la Mancomunitat. Posteriorment i al llarg dels dimarts dels mesos de setembre, octubre i novembre el personal tècnic de 10 ajuntaments de la Mancomunitat La Plana han participat de les sessions formatives que s’han realitzat als municipis de Santa Eulàlia de Riuprimer, Sant Martí de Centelles, Tona, Seva i Taradell.Aquesta formació l’ha dut a terme dues tècniques de l’associació Espais per a la Igualtat, especialitzades en gènere, que al llarg de diverses sessions han tractat i aprofundit sobre conceptes com el gènere, el sexe, l’androcentrisme, els estereotips i els rols de gènere, la utilització d’un llenguatge no sexista, la perspectiva i la transversalitat de gènere a l’àmbit local, els models de polítiques de gènere i també sobre el disseny, la implementació i l’avaluació del Pla d’Igualtat de Gènere a la Mancomunitat La Plana.

Després de realitzar l’avaluació de l’activitat la valoració per part de tots i totes les participants ha estat molt positiva especialment en les estratègies per a la utilització d’un llenguatge no sexista. En total hi han participat 56 persones de diferents àrees tècniques com: medi ambient, joventut, policia local, serveis socials, atenció a la ciutadania, participació, cultura, centres educatius, etc. de les quals 46 dones i 10 homes.


Àrea de Serveis Socials i Ciutadania - Mancomunitat La Plana

 

Darrera actualització: 05.09.2019 | 13:39

Imatges