Els Serveis Socials Bàsics davant el col·lapse dels Serveis Especialitzats

Dijous, 1 de desembre de 2022 a les 00:00

El sistema català de Serveis Socials s’estructura en dos nivells d’atenció: Serveis Socials Bàsics i Serveis Socials Especialitzats.

Els Serveis Socials Bàsics som el primer nivell del sistema públic i la garantia de més proximitat a la ciutadania, essent de competència municipal. Atenem totes les demandes i necessitats socials de la ciutadania, fent un primer diagnòstic i pla d’actuació amb els recursos que tenim a l’abast. Quan la problemàtica o necessitat superen les nostres possibilitats d’intervenció, tramitem propostes de derivació als Serveis Socials Especialitzats.

Els Serveis Socials Especialitzats atenen situacions que requereixen una especialització tècnica i de  recursos. A aquest nivell s’emmarquen situacions complexes com: l’atenció a persones amb malaltia mental, infància en risc, persones amb discapacitat, persones amb dependència o víctimes de violència masclista, entre d’altres.

Des de fa molt temps, la majoria d’aquests Serveis Especialitzats pateixen un col·lapse important per un augment de demanda i altres factors de conjuntura que fan que a les persones afectades no se les atengui com caldria o arribin a quedar desateses. Aquest escenari deixa en una posició de soledat als Serveis Socials per a sostenir i contenir aquestes situacions sense els recursos per afrontar-les. És a dir, en una situació de sobrecarrega i impotència.

Les llistes d’espera de serveis com el SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones), CSMA (Centre de Salut Mental), CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil), EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència), CAD (Centre d’Atenció a persones amb Discapacitat) o SEVAD (Servei de Valoració a la Dependència) deixen a persones vulnerables en una situació de desprotecció.

Aquesta situació es veu agreujada per la post-pandèmia. El fet de que moltes administracions no hagin tornat a l’atenció presencial tal i com es feia abans de la pandèmia  encara carrega més el dia a dia de la ciutadania i dels Serveis Socials Bàsics. Tràmits tan importants com gestionar temes relacionats amb subsidis i prestacions del SEPE, de Renda Garantida de Ciutadania, Ingrés Mínim Vital, s’han convertit en un malson. La dificultat de no ser atès presencialment ni tampoc telefònicament deixa només la via telemàtica per intentar gestionar i resoldre algunes incidències.

A més, gran part de la ciutadania que s’atén des dels Serveis Socials no té recursos tecnològics o coneixements digitals suficients per gestionar tràmits telemàticament. És l’anomenada bretxa digital que augmenta la desigualtat i que, un cop més, els Serveis Socials Bàsics per la proximitat amb la ciutadania, ens trobem gestionant tots aquests tràmits que pertoquen a altres administracions.  Fins quan durarà això?

Equip de Treball Social - Serveis Socials

Darrera actualització: 01.12.2022 | 12:43