Es presenta el primer Pla d’Actuació Mancomunat que guiarà les actuacions per l’actual mandat

Dijous, 15 de febrer de 2024 a les 17:11

El full de ruta és fruit d’un procés participatiu polític i tècnic que detalla 132 actuacions –repartides en quatre eixos- per complir 18 objectius estratègics, alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

815 necessitats polítiques i tècniques fruit d’un procés participatiu son el punt de partida del primer Pla d’Actuació Mancomunat (PAM) que estableix les prioritats per l’actual mandat i que s’ha presentat aquest migdia a Sant Vicenç de Malla. El PAM, que s'ha elaborat mitjançant un procés participatiu tècnic i polític, copsa les necessitats dels 13 pobles mancomunats voluntàriament (12 d’Osona i 1 del Vallès Oriental), i pels quals la Manco és el braç executor d’alguns dels serveis municipals. El document es va aprovar per unanimitat en l’assemblea del passat 8 de febrer.

Pere Medina Serrahima, president de la Mancomunitat La Plana, ha subratllat que una de les actuacions més ambicioses, i en què ja s’ha posat fil a l’agulla amb el departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, és la de liderar la creació de l’Associació de Mancomunitats de Catalunya –n'hi ha unes 50 existents- perquè puguin tornar a comptar amb finançament per part del Pla Únic de Serveis i Obres de Catalunya (PUOSC), uns ingressos que es van deixar de rebre el 2012.  

La suma de les diverses mancomunitats del país també ajudaria a cuidar els pobles de la Mancomunitat La Plana, ja que es podrien ampliar l’oferta de serveis oferts garantint l’eficiència, tenint en compte l’especialització de cadascuna de les diverses associacions supramunicipals, com la recollida de femtes al carrer o la grua municipal. Medina Serrahima ha destacat que s’estan recollint experiències d’èxits per oferir els millors serveis públics per seguir sent útils, tant per als pobles que la formen, com per a les persones que viuen al territori mancomunat

 

Quatre eixos per cuidar les persones, els pobles, l’entorn i el progrés 

El vicepresident de la Mancomunitat i regidor de Seva, Xavier Rierola Rovira, ha exposat la voluntat d’estudi i la conseqüent implementació d’una taxa justa per al servei de recollida de residus que podria implementar-se progressivament a partir de l’any vinent. A més, ha manifestat la intenció de desplegar un sistema propi per recollir la fracció tèxtil, i la d’activar el servei propi de recollida d’oli. Ambdós processos es desenvoluparan conjuntament amb empreses d’inserció sociolaboral de la comarca.  

Cal destacar també l’estudi per a la construcció d’una planta de biogàs mancomunada com a font de combustible per afavorir la transició energètica; i la creació d’un cost d’agents cívics perquè vetllin el compliment de les ordenances fiscals dels pobles mancomunats. 

Per la seva banda, Jesús Geli Fàbrega, regidor d’Aiguafreda i membre de la junta de govern, ha destacat la creació d’una àrea bàsica de serveis administratius mancomunats per agilitzar “l’excessiva burocratizació” per accedir a subvencions, o per facilitar les licitacions de serveis i el subministrament amb compres agregades, com la de sal de potassa que es posarà en marxa en les properes setmanes. 

Millorar la promoció turística i del comerç local, dinamitzar i donar suport al petit comerç, i acompanyar el teixit empresarial i la emprenedories son els objectius que centren la cura pel progrés que ha argumentat Adrià Serrarols Soldevila, regidor de Taradell i membre de la junta. Crear un servei especialitzat per assessorar i acompanyar el petit comerç, mapejar i identificar els locals comercials buits del territori mancomunat, o promoure la creació d’associacions dels polígons, son algunes de les actuacions que ha destacat.  

 

Més transparència i qualitat de la informació pública

Pere Medina Serrahima ha recordat que amb el primer PAM de la Mancomunitat La Plana és compleix una de les principals accions previstes en el Pla Estratègic de Comunicació aprovat el passat 16 de març. El PAM és un document viu per poder incorporar aquelles necessitats que sorgeixin durant el mandat i que calgui incorporar. A més, s’ha activat una plataforma web per retre comptes amb l’objectiu d’afavorir la qualitat de la informació pública i ser el més transparents possibles que es pot visitar en aquest enllaç.  

 

Fase de recollida de propostes  

  • 12 jornades tècnicopolítiques per conèixer millor els serveis executats per la Mancomunitat i detectar necessitats 
  • 1 sessió treball política amb 59 càrrecs electes a govern i oposició dels 13 pobles mancomunats 
  • 1 qüestionari digital adreçat a l’equip professional de la Mancomunitat 
  • 815 necessitats polítiques i tècniques 


 

 

Fase de valoració 

Totes les necessitats s’han valorat tenint en compte que tingui sentit oferir-les de manera mancomunada sense perjudicar l’eficiència i la qualitat dels serveis oferts fins ara, que es disposi de competències per poder-les oferir i executar, i que no es contraposin amb serveis portats a terme per altres agents o administracions competents.  

  • 1 sessió de treball tècnicopolítica 
  • 5 jornades de treball amb àrees responsables 
  • 2 sessions tècnicopolítiques emmarcades en la junta de govern 

 

La Mancomunitat, braç executor dels pobles que el formen

La Mancomunitat és un ens públic amb personalitat jurídica pròpia, que està formada per 13 pobles -12 d’Osona i un del Vallès Oriental-.

La cooperació dels pobles mancomunats (Aiguafreda, Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Sant Miquel de Balenyà, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona i Viladrau) garanteix l’execució dels serveis públics de cada Ajuntament o EMD amb eficiència i qualitat.

Darrera actualització: 16.02.2024 | 06:20