Memòria 2022

Dijous, 5 de gener de 2023 a les 00:00

La memòria 2022 recull de les actuacions realitzades al llarg del 2022 per l'ens supramunicipal en cadascun dels 13 pobles que en formen part. També es disposa d'una memòria que recull l'activitat global en el conjunt del territori representat per la Manco.

El document recull dades i serveis prestats per les diverses àrees.

Per dur a terme totes aquestes actuacions cal destacar les tasques que desenvolupa l’equip tècnic per la seva execució i per la millora qualitativa dels serveis i programes.

Aquestes són, per exemple, l’elaboració d’informes i memòries, la tramitació i justificació de subvencions i recursos tècnics, la formació contínua per la millora de les competències professionals, la coordinació amb el servei de comunicació per la difusió d'activitats i projectes, la coordinació en molts casos amb altres àrees i programes de serveis de la Mancomunitat, la coordinació amb professionals i càrrecs electes i també amb altres administracions (tant a nivell mancomunat, local, comarcal, provincial i de l’administració catalana) com amb entitats del territori.

L’àrea d'administració i gestió de recursos i comunicació dona suport a totes les àrees de servei amb un equip tècnic i administratiu.

Darrera actualització: 11.05.2023 | 13:06