Noves àrees d’emergència de residus a Balenyà

Dilluns, 19 de juliol de 2021 a les 00:00

A partir d’aquesta setmana queda clausurada l’àrea d’aportació de residus situada al Polígon Industrial del Roc Gros i s’obren 2 noves ÀREES D'EMERGÈNCIA, d’ús exclusivament domèstic pels veïns i veïnes de Balenyà, per ser utilitzades només en casos d’emergència o necessitat sobrevinguda, ja que el model de recollida selectiva és el porta a porta i cal utilitzar-lo sempre que sigui possible.

A les noves àrees:

HI PODEU PORTAR: matèria orgànica, materials reciclables (envasos, paper i cartró) i resta (pols d’escombrar, bolquers...). També hi ha un contenidor de vidre.

Està totalment prohibit dipositar-hi voluminosos, restes vegetals, residus especials, ramaders o agrícoles. Per a aquestes deixalles cal que utilitzeu les vies de gestió de deixalles corresponents, com pot ser la recollida de voluminosos, deixalleria fixa i mòbil i la minideixalleria.

UBICACIÓ:

  • Aparcament del Gra d’Or
  • Al costat del magatzem de la brigada

AMB QUINA FREQÜÈNCIA MÀXIMA LA PODEU UTILITZAR?

  • Habitatges de l'àrea urbana (residents a l'àrea urbana del municipi): 25 vegades a l’any
  • Habitatges disseminats (residents de fora de l'àrea urbana del municipi, sense recollida porta a porta): 3 vegades a la setmana

COM PODEU ACCEDIR A L'ÀREA D'EMERGÈNCIA?

  • Sol·liciteu presencialment la targeta magnètica a l’Ajuntament
  • Es lliurarà una única targeta per taxa d’escombraries
  • Acosteu la targeta a la porta d'entrada de l'àrea i aquesta s'obrirà
  • Un cop a dins, dipositeu els residus al contenidor específic de cada fracció
  • No deixeu residus a terra

PER A MÉS INFORMACIÓ

La renovació de les àrees s’està realitzant també altres municipis de la Mancomunitat La Plana amb l’objectiu d’incrementar els índex de recollida selectiva i avançar cap a una major sostenibilitat dels nostres municipis.

Medi Ambient

Darrera actualització: 19.07.2021 | 13:27

Imatges