Recollida amb cubells i contenidors intel·ligents a Malla

Dijous, 4 de febrer de 2021 a les 00:00

Malla ja té implantat el sistema de recollida de residus porta a porta, de dues o tres fraccions segons la zona, al qual s'incorporaran alguns canvis amb la voluntat d'anar introduint millores -seguint les tendències actuals i de futur- a la gestió de la recollida dels residus municipals i augmentar els índex de recollida selectiva.

A partir del 8 de febrer, l’Ajuntament i la Mancomunitat La Plana ampliaran els punts a recollir (pel que fa a les fraccions tant de resta com de materials reciclables) i unificaran la freqüència de recollida a tot el municipi.

A més, la recollida es farà amb cubells i contenidors intel·ligents que personal de la Mancomunitat La Plana repartirà durant els dies 3, 4 i 5 de febrer, en diferents horaris a l'Ajuntament de Malla, sala de la Columna (o a l'esplanada del pàrquing si el temps ho permet).

Quan es passi a recollir el nou material, caldrà presentar la butlleta rebuda degudament emplenada i portar el material antic.

Aquests canvis també implicaran que es retirin les àrees d’aportació de residus domèstics de l’Albanell i de la Riera de Múnter i es mantinguin la de l’ajuntament i la del teatre.

Com funcionarà el nou sistema?

Tots els cubells i contenidors porten incorporats un sistema que permetrà identificar, per a cada habitatge, els residus que es treuen al carrer. La lectura dels cubells es farà per mitjà d’un lector incorporat en els camions de la recollida i uns braçalets que porta el personal de recollida de la Mancomunitat La Plana (ens encarregat de prestar el servei).

Per això els dos dies per setmana de recollida d’orgànica serà imprescindible treure les deixalles al portal de casa amb el cubells de 25 l. En funció de les necessitats dels veïns, es podrà utilitzar un contenidor de 240 litres per als reciclables (que es recullen cada 15 dies) i un cubell de 40l o de 120l per la fracció resta (que es recullen una vegada al mes).

Aquest sistema permetrà disposar de tota la informació de recollida en temps real i donar resposta a les incidències amb més rapidesa, així com optimitzar el sistema. Aquesta és la base tecnològica necessària per donar compliment a les exigències legislatives en matèria de residus i poder implementar en un futur el pagament per generació o participació.

Si algun veí o veïna no pot assistir a les estades de repartiment pot trucar a la Mancomunitat La Plana al telèfon 93 812 41 67 ext. 5.

Medi Ambient

Darrera actualització: 17.02.2021 | 09:49