S’aprova per unanimitat la Relació de Llocs de Treball (RLT) de la Mancomunitat amb 420.000 euros de millora econòmica

Dimarts, 2 d'abril de 2024 a les 10:23

L’aprovació compta amb el suport majoritari dels sindicats amb representació a l’ens -Comissions Obreres i Intersindical- i els càrrecs electes dels 13 pobles mancomunats 

La darrera assemblea general de la Mancomunitat La Plana –celebrada el passat 21 de març- ha aprovat unànimement la Relació de Llocs de Treball (RLT). Una assignatura pendent de fa anys i que ha estat una prioritat del govern de la Mancomunitat.  

Tant és així que reordenar les funcions i tasques professionals i de la política retributiva és una de les actuacions que contempla el Pla d'Actuació Mancomunat (PAM) per millorar l'organització i el personal. Una necessitat copsada, validada i ratificada pels càrrecs electes de tots els pobles mancomunats.  

Comissions Obreres i Intersindical -dos dels tres sindicats amb representació a l’ens que hi han donat suport- valoren positivament l’acord en un comunicat emès el 15 de març, ja que “suposa un increment retributiu de manera generalitzada pels treballadors i treballadores que comporta un cost real de 274.853,60 euros, que repercutirà en les nòmines gradualment en l’actual mandat. Per la qual cosa s’ha acordat crear una Comissió de Seguiment amb càracter permanent a través de la qual es puguin canalitzar reclamacions a títol individual en quant a la revisió dels factors de valoració que han determinat la puntuació final de cada lloc de treball·.  

Fruit de mesos de negociació i diàleg amb direcció, s’ha acordat una Mesa General de Negociació que s’activarà aquest mes d’abril per seguir l’aplicació de la Relació de Llocs de Treball i l’aplicació de les retribucions previstes al llarg del mandat, tal com es reflecteix en l’RLT. També s’ha acordat abordar altres millores retributives vinculades a la jornada de treball a partir del mes de setembre. 

 

Ampli consens per l’RLT, una assignatura pendent de fa anys 


El 27 d'octubre de l'any passat, la comissió de valoració integrada per representants electes de la Mancomunitat i de les tres seccions sindicals -Comissions Obreres (CCOO), Intersindical, i Unió General de Treballadors (UGT)- van acordar la valoració de totes les categories laborals amb les corresponents puntuacions.   

Fruit d'aquesta trobada, el mes de desembre es va enviar la proposta econòmica que es posava en comú el 9 de gener. A partir d'aquí, els tres sindicats presenten contrapropostes a la política retributiva: CCOO l'11 de gener, UGT el 12 de gener, i l'Intersindical el 23 de gener. 

Després de negociar la seva viabilitat i aplicació, es va acordar un  increment de 420.040,83 euros en la despesa total de personal de la Mancomunitat producte de l'aplicació de l'RLT, que compta amb el suport de representants dels treballadors i treballadores dels sindicats de Comissions Obreres i Intersindical. Aquest increment inclou la revisió de sous de la plantilla actual -274.853,60 euros-, la creació de tres noves places no existents, i també l'impacte dels costos pertinents de la Seguretat Social. 

Un cop acordada la valoració, el passat 15 de març es pacta amb les seccions sindicals de CCOO i la Intersindical que durant el mes d'abril es convocarà una nova Mesa General de Negociació per plantejar la seva aplicació. Així, les retribucions derivades de l'aprovació de l'RLT s'incrementaran al llarg del mandat que finalitza el maig de 2027.  

Ambdós sindicats -en un comunicat del 15 de març- valoren que l’acord “és el millor en les actuals circumstàncies, fruit de la bona voluntat per part de direcció i de les seccions sindicals de CCOO i de la Intersindical, per la millora de les condicions de treball dels companys i companyes de la Mancomunitat, especialment d’aquells que han sofert fins ara la inexistència d’un salari digne”. 

  

Què és la RLT? 

La Relació de Llocs de Treball és un instrument tècnic objectiu, a través del qual, s'ordena el personal, d'acord amb les necessitats dels serveis mitjançant:   

  • Un organigrama.  
  • Fitxes descriptives de tots els llocs de treball.  
  • Política retributiva.  

Per tant, es disposa d’un nou organigrama on s’estructuren les diferents àrees i departaments de la Mancomunitat. En aquest organigrama es mostra de manera clara a quines unitats orgàniques formen part els diversos llocs de treball, així com de qui es depèn jeràrquicament.   

Tanmateix, es compta amb una fitxa descriptiva per a cada lloc de treball on s'identifica el lloc, la dedicació horària, les funcions, les condicions de treball i la seva forma de provisió.   

Finalment, s'estableix una nova política retributiva, dissenyada de forma totalment transparent i objectiva, amb la participació de representants dels treballadors i treballadores de la Mancomunitat.   

  

Com s’ha fet la RLT? 

A partir de l'organigrama i les fitxes descriptives de tots els llocs de treball, s'ha definit i concretat la Relació de Llocs de Treball de la Mancomunitat. Per a fer-ho s'ha puntuat cada lloc de treball, en funció del que estableix el Manual de valoració de la Diputació de Barcelona, en el qual es valoren els següents factors:  

  • Dificultat tècnica  
  • Responsabilitat  
  • Condicions de treball  
  • Dedicació  
  • Incompatibilitat  

Un cop s'han valorat tots els llocs de treball, el 27 d'octubre de 2023 s’ha començat a treballar amb els tres sindicats -CCOO, Intersindical, i UGT- per fixar una política retributiva justa, real i responsable tenint en compte l’equitat interna (les retribucions del personal de la Mancomunitat), així com la igualtat externa (les retribucions del personal d’altres administracions).  

Després del diàleg i negociacions, el 15 de març s'arriba a un acord amb dues seccions sindicals -Comissions Obreres i la Intersindical- que representen els treballadors i treballadores de la Mancomunitat i que han ratificat tots els càrrecs electes que representen els 13 pobles mancomunats. 

En aquest sentit, la implementació de la nova Relació de Llocs de Treball (RLT) millora l'estructura organitzativa i estableix una política retributiva més justa i transparent. Això assegura que cada membre de l'equip sigui valorat adequadament i objectivament pel seu treball i contribució. 

 

La Mancomunitat, braç executor dels pobles que el formen

La Mancomunitat és un ens públic amb personalitat jurídica pròpia, que està formada per 13 pobles -12 d’Osona i un del Vallès Oriental-.

La cooperació dels pobles mancomunats (Aiguafreda, Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Sant Miquel de Balenyà, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona i Viladrau) vetllar per l’execució dels serveis públics de cada Ajuntament o EMD amb eficiència i qualitat.

Darrera actualització: 10.04.2024 | 10:12