Gent gran

Un dels principals objectius d'aquest programa és que les persones grans dels municipis de la Mancomunitat  gaudeixin d'un envelliment el més actiu possible, on el lleure, la cultura i la formació formin part de la seva vida quotidiana, des d'una mirada preventiva, comunitària i socialitzadora.

A través de dos professionals tècnics de dinamització, es programen diverses activitats anuals de promoció de l'autonomia, tant a nivell municipal com mancomunat. Es treballa tant a través de l'atenció individualitzada com de l'atenció grupal, tenint en compte les xarxes municipals d'entitats, recursos, projectes, etc.

És un programa que rep el suport específic de la Diputació de Barcelona.

La relació d'accions que es desenvolupen són:

- Suport tècnic als casals i associacions de gent gran

- Tramitació de programes de l'IMSERSO (termalisme social i vacances)

- Tallers anuals Gent Gran Activa 

- Activitats i projectes diversos de dinamització

Serveis
Oficines
Plans i campanyes