Intermediació en el sector de transports de mercaderies per carretera

Dilluns, 16 de novembre de 2020 a les 00:00

DESCRIPCIÓ

Programa supramunicipal per la dinamització del mercat de treball local del sector de transports de mercaderies per carretera, a través d'accions per crear sinergies entre els agents del territori i reforçar els canals de col·laboració amb les empreses del sector per fomentar la inserció laboral, especialment entre els col·lectius amb dificultats d'inserció.

Aquest programa neix de les necessitats expressadesper empreses del sector de transports per carretera davant de la dificultat per trobar certs perfils professionals qualificats, que disposin de les competències tècniques i transversals adequades.

L'objectiu principal és trobar l'encaix entre l'oferta i la demanda en el mercat de treball de perfils concrets, sobretot el de conductor de camió, a través d'un anàlisi prèvi del perfil; de la interacció amb les empreses i coneixent en profunditat les seves necessitats, fomentant l'ocupació de qualitat en el sector i orientant i capacitant a persones demandants d'ocupació que els permeti millorar la seva ocupabilitat.        

QUI POT REBRE AQUEST SERVEI

Empreses de transport de mercaderies per carretera i demandants d'ocupació.

COST PER L'USUARI

Gratuït

COM ACCEDIR-HI

Desenvolupament Local - Mancomunitat la Plana

Àrea Social - Mancomunitat La Plana

Darrera actualització: 20.01.2021 | 11:05