La Mancomunitat La Plana

La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana és un organisme públic supramunicipal que es va crear el 27 de maig de 1982, amb els municipis d'El BrullMallaMuntanyolaSanta Eulàlia de Riuprimer i Seva. El municipi de Tona s'hi va incorporar pocs mesos més tard. Els serveis que es van prestar inicialment van ser el de la mecanització/informatització de les oficines municipals, l'establiment del servei funerari i el servei de recollida i d'incineració d'escombraries, tot i que es contemplava la possibilitat d'establir i realitzar altres serveis públics de competència municipal.

El 21 de desembre de 1989 es van adherir a la Mancomunitat La Plana els municipis d'AiguafredaBalenyàSant Martí de CentellesTaradell i Viladrau. I, finalment, l'11 de març del 1996 s'hi va adherir el municipi de Folgueroles. Actualment, doncs, la Mancomunitat La Plana està formada per 12 municipis, 11 del sud de la comarca d'Osona i 1 del Vallès Oriental, amb una població, a 01/01/2018, de 31.189 habitants i una superfície de 291,1 Km2.

El màxim òrgan polític de la Mancomunitat La Plana és l'Assamblea General, formada per 24 membres (dos per municipi). Hi ha la Junta de Govern que actualment està formada pels representants de El Brull, Malla, Muntanyola, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell i Tona. L'actual president és Ferran Teixidó, alcalde del Brull, i el vicepresident és Xavier Rierola, regidor de Seva.

La Mancomunitat La Plana ha anat ampliant progressivament els serveis que presta a la població que en l'actualitat són els següents:

  • Àrea de medi ambient: recollida i tractament de residus municipals, educació ambiental i neteja viària.
  • Àrea social: serveis socials bàsics, atenció domiciliària, servei d'habitatge, serveis de joventut, servei de desenvolupament local, servei local d'ocupació, programa d'igualtat, programa de convivència i dinamització de la gent gran.
  • Serveis funeraris: gestió integral del servei funerari i dels tanatoris de Taradell i Tona.

Les àrees d'administració i gestió de recursos i comunicació donen suport a totes les àrees de servei.

Aquest ens s'ha caracteritzat per una clara vocació de servei cap a la ciutadania dels municipis membres, amb la voluntat d'acostar i de donar a conèixer les seves activitats, amb l'objectiu que els ciutadans adoptin cada vegada més, una consciència activa de participació i col·laboració tan necessàries per la tipologia d'activitats que es realitzen.

La situació geogràfica dels municipis mancomunats és la següent:

Els municipis de la Mancomunitat La Plana tenen una configuració semirural i rural, hi ha dos municipis que estan per sobre dels 6.000 habitants (Tona i Taradell), set entre els 1.000 i els 4.000 habitants (Aiguafreda, Balenyà, Folgueroles, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva i Viladrau) i la resta menys de 1.000 habitants. Algun d'aquests municipis, els caps de setmana i en període de vacances, augmenten la seva població notablement.

Darrera actualització: 21.09.2021 | 14:43
Darrera actualització: 21.09.2021 | 14:43