Guia de llenguatge no sexista i inclusiu "Juga amb la llengua"

Dilluns, 4 de juliol de 2022 a les 00:00

DESCRIPCIÓ

La Igualtat afectiva de dones i homes és un principi fonamental de la nostra societat i de l’actuació de totes les administracions publiques i cal incorporar-lo a tots els nivell i àmbits.

Una de les línies estratègiques del programa d’igualtat de la Mancomunitat La Plana és incorporar la perspectiva de gènere també a la comunicació amb la finalitat d’avançar cap a la igualtat real i cap a una societat més respectuosa i justa.

Quan ens comuniquem estem transmetent uns valors, i és per això que aquesta guia té per objectiu comunicar-nos fent ús d’un llenguatge que inclogui a totes les seves persones en la seva diversitat de manera inclusiva i no sexista.

Qui ha format part en l’elaboració d’aquesta guia?

Per l’elaboració de la guia hi han participat diverses persones ja que es volia aconseguir un treball participatiu que recollís al màxim les necessitats dels ajuntaments i de Mancomunitat La Plana. És per això que es va crear un grup motor el qual consensués tot el treball realitzat el qual estava format per perfils tècnics i polítics.

Aquesta guia ha sigut elaborada amb Igualtat Creativa i l’edició gràfica i les il·lustracions ha estat realitzada per l’Alba Ortega Codina.

Com està organitzada la guia?

La guia consta de 44 pàgines i el contingut està distribuït al llarg de 9 apartats:

  • La presentació de la guia
  • La llengua, mirall de la societat
  • Els paranys de la llengua: androcentrisme i sexisme
  • La llengua és poderosa!
  • Les dues claus de l’èxit: mirada de gènere i intereseccional
  • Comença el joc
  • Llenguatge inclusiu, el qual està dividit amb 3 sub-apartats: llenguatge visual, oral i escrit
  • Exemples de documents (amb exemples quotidians que ens podem trobar totes i cada una de nosaltres) 
  • Glossari no sexista i inclusiu (amb diferents paraules també d’ús diari)

Amb l’objectiu de ser sostenibles i reduir el consum de paper s'ha treballat amb una maquetació de la guia pensada per ser consultada de forma virtual i, per tant, s’hi pot navegar de manera còmode i àgil podent accedir a l’índex des de qualsevol de les pàgines.

PERSONES DESTINATÀRIES

El conjunt de la població dels municipis mancomunats i totes les persones que desitgin descarregar-se la guia i fer-ne ús.

COST

Sense cost. 

COM ACCEDIR-HI

Àrea Social de la Mancomunitat La Plana

Darrera actualització: 13.12.2022 | 11:24