Acolliment temporal per a persones en situació d'exclusió

DESCRIPCIÓ

Servei d'acolliment residencial temporal i limitat de suport a persones adultes en situació d'exclusió socials que no disposen de condicions sociofamiliars i d'atenció adequada per seguir al seu habitatge o que no en disposen. Aquest servei sempre va lligat a l'establiment d'un seguiment per part de Serveis Socials que haurà de valorar la viabilitat de l'acollimnet, així com treballar per buscar una alternativa més definitiva.

Es valorarà la situació inidividual i/o familiar i es derivarà al servei d'acolliment residencial temporal corresponent.

Persones destinatàries:

Persones adultes que es trobin en situació d'exclusió social que no tenen un lloc on viure o ningú que les aculli.


Cost per l'usuari:

Segons la situació sociofamiliar.


Equip tècnic:

Equip tècnic de l'Àrea Social.

Àrea responsable:

Àrea Social.

Com sol·licitar-ho:

Cal demanar hora per telèfon o presencialment a l'Àrea Social de la Mancomunitat La Plana.


Darrera actualització: 19.03.2019 | 15:11