Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)

DESCRIPCIÓ

El Servei d'Ajuda a Domicili és un conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb dificultats de desenvolupament o d'integració socials o manca d'autonomia personal, que impedeixen realitzar autònomament les tasques habituals de la vida quotidiana.

Realitza una tasca preventiva, assistencial i educativa, que permet a la persona o família romandre en el seu entorn social i familiar, millorant-ne la qualitat de vida i evitant-ne la institucionalització.

S'ofereix a través de les treballadores familiars pròpies, o a través d'empreses especialitzades segons atenció a cobrir. 

Suport personal

 • Suport a la higiene personal.
 • Suport emocional.
 • Suport a les mancances d'autonomia física (mobilitzacions, transferències...).
 • Control de l'alimentació.
 • Suport en l'administració d'àpats (donar el menjar).
 • Suport per recuperar i/o adquirir hàbits.
 • Control de la medicació.

Suport a la llar

 • Suport en l'ordre i neteja de la llar i la cura de la roba.
 • Suport en la realització de la compra.
 • Suport en la preparació d'àpats.
 • Suport en l'organització de l'administració de la llar.

Suport familiar i social

 • Instrucció en tècniques familiars.
 • Suport per afavorir la relació i la comunicació amb l'entorn (acompanyament fora de la llar).
 • Suport per assumir les responsabilitats familiars.
 • Suport en la cura d'infants.
 • Suport en la realització de tràmits i gestions diverses.

Altres

 • Altres tasques de suport en la vida diària.

Persones destinatàries:

Població en general, especialment perosnes en risc social i/o dependència independentment de la seva capacitat econòmica.


Cost per l'usuari:

Sense cost.


Equip tècnic:

Equip tècnic de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials.


Àrea responsable:

Àrea Social.


Com sol·licitar-ho:

Cal demanar hora per telèfon o presencialment a l'Àrea Social de la Mancomunitat La Plana


Darrera actualització: 19.02.2019 | 13:46