Programa de Formació i Inserció d'Auxiliar d'activitats forestals

Dijous, 23 de febrer de 2023 a les 00:00

Des del curs 2022-2023 la Mancomunitat La Plana, conjuntament amb l’Institut de Tona i l’Associació Estella Montseny, i en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, ofereix el Programa de Formació i Inserció (PFI) en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) d’Auxiliar d’activitats forestals.

Què és un PFI?

Els PFI són el primer nivell de qualificació dins dels estudis de formació professional i s'adscriuen a diferents famílies professionals.

S'adrecen a joves d'entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut el graduat en ESO per proporcionar-los, d'una banda, la possibilitat de continuar els estudis de formació professional i, de l'altra, l'aprenentatge de les competències transversals i professionals necessàries per al món del treball.

Estructura del PFI

Formació voluntària i amb una durada total és de 1.000 hores distribuïdes en un curs acadèmic. S’estructura en mòduls de formació general i mòduls de formació professional, que inclouen un mòdul de pràctiques en centres de treball.

L’alumnat rep un acompanyament i una orientació individualitzada per part de l’equip docent, essencials per a l'assoliment dels objectius del programa. Els aprenentatges són vivencials i vinculats amb l'entorn proper; s'aprèn fent, utilitzant metodologies actives i globals, i en grups reduïts. Es fomenta el treball en equip, l’autonomia i el creixement personal.

Sortides professionals

Amb la titulació de PFI es pot accedir a un Cicle formatiu de Grau Mitjà, es pot cursar el GESO a les Escoles d’Adults o bé es pot treballar com a auxiliar amb un certificat professional de nivell 1 (peó forestal, peó en cultius herbacis, peó en explotacions forestals, peó en empreses d’implantacions forestals, peó en empreses de tractaments silvícoles, peó en empreses d’aprofitaments forestals, aplicador de nivell bàsic de plaguicides d’ús fitosanitari...).

Aprenentatges

 • Realitzar activitats auxiliars de repoblació, correcció hidrològica, i construcció i manteniment d’infraestructures forestals.
 • Realitzar activitats auxiliars en tractaments silvícoles.
 • Realitzar activitats auxiliars en el control d’agents causants de plagues i malalties a les plantes forestals.

Instal·lacions

El PFI es porta a terme en la seva totalitat a les dependències de la Mancomunitat La Plana (Malla) i de l’Associació Estella Montseny (Sant Miquel de Balenyà), i depèn a nivell administratiu de l’Institut de Tona.

 

Calendari de preinscripció i matrícula curs 2024-2025

 • Publicació de l'oferta inicial: 30 d'abril de 2024.

 • Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 9 de maig de 2024, ambdós inclosos. La preinscripció és telemàtica. Aquí hi trobareu tota la informació:

https://view.genial.ly/62386e003cfcce0011801d55

 • Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, els interessos, motivació i aptituds de l'alumne/a així com a la seva manca d'experiència laboral: del 2 al 23 de maig de 2024, segons la convocatòria individual feta pel centre.

 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 27 de maig de 2024.

 • Termini per presentar reclamacions: del 27 de maig al 3 de juny de 2024, utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

 • Sorteig del número de desempat: 6 de juny de 2024, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-220 de Barcelona).

 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 6 de juny de 2024.

 • Publicació de la llista ordenada: 11 de juny de 2024.

 • Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació: del 19 al 21 de juny de 2024, ambdós inclosos.

 • Publicació de l'oferta final: 1 de juliol de 2024.

 • Publicació de les relacions d'alumnes admesos i llista d'espera: 1 de juliol de 2024.

 • Període de matrícula: del 2 al 8 de juliol de 2024, ambdós inclosos.

 

Persones destinatàries

S'adrecen a joves d'entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut el graduat en ESO per proporcionar-los, d'una banda, la possibilitat de continuar els estudis de formació professional i, de l'altra, l'aprenentatge de les competències transversals i professionals necessàries per al món del treball.

 

Més informació

 • Telèfons Mancomunitat: 674 79 06 23 / 697 45 56 51 / 93 812 41 67  
 • Telèfon Institut de Tona: 93 812 57 23
 • Adreça electrònica: pttmancoplana@iestona.net
 • Instagram: pttmancoplana
Darrera actualització: 15.04.2024 | 09:50