Recollida de resta

DESCRIPCIÓ

Per a resta o rebuig entenem bàsicament tot allò no aprofitable: bolquers i compreses, pols d'escombrar, restes de ceràmica, burilles i cendres, paper plastificat i roba en mal estat.

La separació de la resta es pot fer en qualsevol bossa.

En els municipis amb recollida porta a porta, cal deixar la/les bossa/es els dies i les hores corresponents. Es recull, a la majoria de municipis, un dia a la setmana (segons calendaris de cada municipi), ja que se'n fa poca quantitat. En el cas de Folgueroles i de les urbanitzacions de Seva la bossa s’ha de treure sempre dins el cubell ambivalent beix de 40 l.

Els bolquers es poden treure també, en una bossa a part, els altres dies de la recollida. Així doncs, hi ha un total de 6 recollides de bolquers.

Si es fa recollida en contenidors, cal dipositar directament la bossa de resta al contenidor verd o gris.

De la resta (rebuig) no se'n pot fer res i es porta a l'abocador d'Orís.

MÉS INFORMACIÓ

  • Informació de la recollida a un municipi en concret (consuteu-ho al llistat de MUNICIPIS)

Persones destinatàries:

La ciutadania i grans productors dels municipis de la Mancomunitat i altres municipis conveniats, sempre que els residus que generin siguin assimilables als urbans.


Cost per l'usuari:

  • Taxa d'escombraries municipal (Ciutadania)
  • Preu establert a l'ordenança fiscal o taxa d'escombraries municipal (Grans productors)

Equip tècnic:

Equip tècnic de l'Àrea de Medi Ambient.


Àrea responsable:

Àrea de Medi Ambient.


Com sol·licitar-ho:

Cal trucar a l'Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat la Plana.

 


Darrera actualització: 09.04.2021 | 11:00