Adquisició de contenidors per a la recollida

DESCRIPCIÓ

Els grans productors de residus tenen la possibilitat d'adquirir contenidors específics per a cada fracció en funció de la quantitat de residus que generin. També aquells particulars que generin quantitats més grans de residus i prefereixin tenir un contenidor.

Els contenidors són de diferents capacitats (120l, 240l i 1000l) i cada fracció té un color determinat de contenidor. Per a la matèria orgànica el contenidor és de color beige amb tapa marró o marró i de 120l o 240l. Pels materials reciclables el contenidor és de color blau i de 240l o 1000. I per la resta (rebuig) el contenidor és verd o gris i de 120 l o 1000l.

Per aquells grans productors que generin molt vidre hi ha la possibilitat de demanar un contenidor de 120 l de color verd model Vacri que estan dissenyats per buidar-los directament al contenidor del carrer sense haver de fer el buidatge manual ampolla per ampolla. Aquests contenidors no tenen cap cost pel gran productor.

Per sol·licitar els contenidors s'ha de trucar a la Mancomunitat La Plana que els lliura a domicili o també hi ha la possibilitat de recollir-los a les mateixes instal·lacions. Pel pagament, es sol·liciten les dades del generador i es realitza mitjançant transferència bancària, en efectiu o targeta de crèdit.

Els preus dels contenidors estan fixats segons l'ordenança vigent

Quan hi ha una implantació de la recollida porta a porta, i en el cas que es necessitin contenidors, es lliura gratuïtament un contenidor de cada tipus (fins un màxim de sis mesos després de la implantació).

Els contenidors s'adapten als vehicles de recollida i milloren molt les condicions laborals dels treballadors. I es recullen amb la mateixa freqüència de cada fracció conjuntament amb el circuit de recollida domiciliària.

Persones destinatàries:

La ciutadania i grans productors dels municipis de la Mancomunitat i altres municipis conveniats, sempre que els residus que generin siguin assimilables als urbans.


Cost per l'usuari:

Preu fixat a l'ordenança de preus públics.


Equip tècnic:

Equip tècnic de l'Àrea de Medi Ambient.


Àrea responsable:

Àrea de Medi Ambient.


Com sol·licitar-ho:

Cal trucar a l'Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana.


Darrera actualització: 15.06.2022 | 14:14