Recollida de deixalles municipals

DESCRIPCIÓ

La recollida de deixalles és el servei principal de l'àrea de medi ambient de la Mancomunitat La Plana i fa referència a la recollida dels següents grups de residus:

Hi ha dos grans tipus de recollides: 

  • Recollida porta a porta: quan dipositem una fracció de residus davant de casa, en unes hores i dies determinats, seguint un calendari preestablert.
  • Recollida amb contenidors: quan els residus es dipositen en contenidors que es troben situats al carrer.

La major part dels residus que generem no han esgotat el seu cicle de vida i, recollint-los selectivament, podem transformar-los en nous productes.

Persones destinatàries:

La ciutadania i grans productors dels municipis de la Mancomunitat i altres municipis conveniats, sempre que els resius que es generin siguin assimilables als urbans.


Cost per l'usuari:

  • Taxa d'escombraries municipal (Ciutadania)
  • Preu establert a l'ordenança fiscal o taxa d'escombraries municipal (Grans productors)

Equip tècnic:

Equip tècnic de l'Àrea de Medi Ambient.


Àrea responsable:

Àrea de Medi ambient.


Com sol·licitar-ho:

Cal trucar a l'Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana.


Darrera actualització: 30.07.2021 | 13:44