Deixalleries

DESCRIPCIÓ

La deixalleria és una instal·lació que permet fer una recollida selectiva d'aquells residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària o bé que no disposen de contenidors específics al carrer per tal de poder-los dipositar.

Els usuaris hi porten aquells residus que no tenen cap altre circuit específic de recollida selectiva i d'aquesta manera se'n facilita la valorització o gestió correcta segons les necessitats de cada material.

Molts municipis disposen també del servei de Deixalleria mòbil.

Què s'hi pot portar?

Piles - Fluorescents i bombetes - Tòners -  Bateries de cotxe - Aerosols - sòlids i pastosos i dissolvents - Olis vegetals i de motor - Radiografies - Reactius laboratori i fitosanitaris - Voluminosos (sofàs, mobles, etc.) - Fusta - Vidre pla - Pneumàtics - Porexpan - Roba i sabates - Runa - Ferralla - Electrodomèstics (televisions, neveres, etc.) - Cables elèctrics - Paper i cartró - Envasos de plàstic, llaunes i tetrabrics - Envasos de vidre - Restes de poda

Com s'ha de fer servir?

La deixalleria disposa d'una normativa d'ús i un reglament i cal:

  • Respectar l’horari d'obertura (es permetrà l'accés fins a 10 minuts abans del tancament)
  • Esperar el torn d'arribada (l'aforament és limitat)
  • Portar els residus prèviament seleccionats
  • Esperar que l'operari registri i pesi els residus que entren
  • Seguir les instruccions de l'operari respecte on cal dipositar els diferents residus
  • Separar correctament cada residu al contenidor o espai específic
  • Apropar el vehicle al moll de descàrrega per facilitar l'abocament dels residus
  • No realitzar abocaments incontrolats, ni dins ni a fora del recinte
  • Mantenir netes les instal·lacions

MÉS INFORMACIÓ

Cal trucar a l'Àrea de Medi Ambient - Mancomunitat La Plana.

Persones destinatàries:

La Ciutadania i les empreses dels municipis mancomunats i conveniats, així com també per empreses que treballin en aquests municipis.


Cost per l'usuari:

Particulars: a través de la taxa d'escombraries.

Empreses: a través de la taxa d'escombraries i per alguns residus s'apliquen les taxes segons l'ordenança de preu públic vigent.


Equip tècnic:

Equip tècnic de l'Àrea de Medi Ambient.


Àrea responsable:

Àrea de Medi Ambient.


Com sol·licitar-ho:


Darrera actualització: 26.07.2022 | 15:59