Deixalleries

DESCRIPCIÓ

La deixalleria és una instal·lació que permet fer una recollida selectiva d'aquells residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària o bé que no disposen de contenidors específics al carrer per tal de poder-los dipositar.

Els usuaris hi porten aquells residus que no tenen cap altre circuit específic de recollida selectiva i d'aquesta manera se'n facilita la valorització o gestió correcta segons les necessitats de cada material.

Molts municipis disposen també del servei de Deixalleria mòbil.

Què s'hi pot portar?

Piles - Fluorescents i bombetes - Tòners -  Bateries de cotxe - Aerosols - sòlids i pastosos i dissolvents - Olis vegetals i de motor - Radiografies - Reactius laboratori i fitosanitaris - Voluminosos (sofàs, mobles, etc.) - Fusta - Vidre pla - Pneumàtics - Porexpan - Roba i sabates - Runa - Ferralla - Electrodomèstics (televisions, neveres, etc.) - Cables elèctrics - Paper i cartró - Envasos de plàstic, llaunes i tetrabrics - Envasos de vidre - Restes de poda

MÉS INFORMACIÓ

Cal trucar a l'Àrea de Medi Ambient - Mancomunitat La Plana.

Persones destinatàries:

La Ciutadania i les empreses dels municipis mancomunats i conveniats, així com també per empreses que treballin en aquests municipis.

Cost per l'usuari:

Particulars: a través de la taxa d'escombraries.

Empreses: a través de la taxa d'escombraries i per alguns residus s'apliquen les taxes segons l'ordenança de preu públic vigent.

Equip tècnic:

Equip tècnic de l'Àrea de Medi Ambient.

Àrea responsable:

Àrea de Medi Ambient.

Com sol·licitar-ho:

Darrera actualització: 09.04.2021 | 10:22