Reposició de cubells

DESCRIPCIÓ

Aquest servei es realitza a l'ajuntament de cada municipi (o a la deixalleria en el cas de Taradell), on el tècnic o administratiu responsable lliura gratuïtament els cubells de reposició als usuaris que els han perdut o se'ls han trencat.

Persones destinatàries:

La ciutadania i grans productors dels municipis de la Mancomunitat i altres municipis conveniats, sempre que els residus que generin siguin assimilables als urbans.


Cost per l'usuari:

  • Taxa d'escombraries municipal (Ciutadania)
  • Preu establert a l'ordenança fiscal o taxa d'escombraries municipal (Grans productors)

Equip tècnic:

Equip tècnic de l'Àrea de Medi Ambient.


Àrea responsable:

Àrea de Medi Ambient.


Com sol·licitar-ho:

MÉS INFORMACIÓ

Informació de la recollida a un municipi concret (consulteu-ho al llistat de MUNICIPIS)

Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana.


Darrera actualització: 07.04.2021 | 17:29