Recollida de matèria orgànica

DESCRIPCIÓ

Per matèria orgànica entenem bàsicament restes de menjar com fruita i verdura, carn, peix i marisc, menjar cuinat, pa, closques d'ou i fruits secs, marro de cafè i infusions, taps de suro, paper de cuina i tovallons usats i petites restes de fulles i jardineria.

La separació de la matèria orgànica cal fer-la sempre en una bossa compostable (mai de plàstic!), que dipositarem dins el cubell marró.

En els municipis amb recollida porta a porta, cal deixar el cubell marró amb la/les bossa/es compostable/s dins, els dies i les hores corresponents. Es fan normalment 3 recollides setmanals (segons calendari de cada municipi).

Si en un habitatge hi ha molta producció de gespa i poda, cal adquirir un contenidor específic (veure lliurament contenidor gespa).

Si la recollida es fa en contenidors, cal dipositar directament la bossa compostable en el contenidor beix amb tapa marró.

La matèria orgànica recollida es porta a una planta de compostatge on obtenim compost, un adob de molt bona qualitat.

Si algú està interessat en autogestionar-se la seva matèria orgànica, pot realitzar compostatge casolà i així obtenir el seu propi compost.

MÉS INFORMACIÓ

Persones destinatàries:

La ciutadania i grans productors dels municipis de la Mancomunitat i altres municipis conveniats.


Cost per l'usuari:

  • Taxa d'escombraries municipal (Ciutadania)
  • Preu establert a l'ordenança fiscal o taxa d'escombraries municipal (Grans productors)

Equip tècnic:

Equip tècnic de l'Àrea de Medi Ambient.


Àrea responsable:

Àrea de Medi Ambient.


Com sol·licitar-ho:

Cal trucar a l'Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana.


Darrera actualització: 06.04.2021 | 15:42