Compostatge casolà

Dimarts, 23 de juliol de 2019 a les 00:00

DESCRIPCIÓ

Des de l'any 2000 la Mancomunitat La Plana porta a terme la promoció del compostatge casolà al conjunt de la ciutadania i als centres educatius, oferint assessorament i visites als compostaires per ajudar-los en aquest procés.

El compostatge casolà és l'aprofitament, a la pròpia llar, de les restes de cuina i del jardí per tal de fer adob natural, anomenat compost.

El compostatge és un procés natural a través del qual les restes orgàniques es transformen en compost, sense consum d'energia i sense cap aplicació de productes químics. El compost s'obté gràcies a éssers microscòpics anomenats microorganismes (bacteris, fongs i actinomicets) i altres animals detritívors com són els cucs i les paneroles.

El compostatge es pot portar a terme mitjançant un compostador o una pila al jardí, imitant la descomposició natural que es produeix en els boscos. Amb l'autocompostatge retornem al sòl els nutrients i tanquem el cicle de la matèria orgànica.

PERSONES DESTINATÀRIES

La ciutadania dels municipis de la Mancomunitat i altres municipis conveniats.

COST

Sense cost.

COM ACCEDIR-HI

Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana.

Darrera actualització: 03.07.2020 | 15:39