Recollida de materials reciclables

DESCRIPCIÓ
Per a materials reciclables entenem bàsicament envasos lleugers (brics, envasos i bosses de plàstic, porexpan, llaunes, metalls petits, paper d'alumini, tubs de pasta de dents i cremes) i paper i cartró (paper, cartró, revistes, diaris).

La separació dels reciclables cal fer-la en bossa semitransparent i s'aconsella plegar-los per talq ue no ocupin tant espai.

En els municipis amb recollida porta a porta, cal deixar la/les bossa/es els dies i les hores corresponents. Es fan dues recollides setmanals (segons calendaris de cada municipi). En el cas de Folgueroles i de les urbanitzacions de Seva la bossa s’ha de treure sempre dins el cubell ambivalent beix de 40 l. En el cas de Muntanyola la bossa s’ha de treure sempre dins el cubell blau de 40 l.

En cas que de la recollida en contenidors, cal dipositar directament la bossa de reciclables al contenidor blau.

Els reciclables es porten a la planta de triatge de la Mancomunitat La Plana, on es separen per materials que es porten als recuperadors que ho utilitzen com a matèria primera per fer nous productes.

Persones destinatàries:

La ciutadania i grans productors dels municipis de la Mancomunitat i altres municipis conveniats, sempre que els residus que generin siguin assimilables als urbans.


Cost per l'usuari:

  • Taxa d'escombraries municipal (Ciutadania)
  • Preu establert a l'ordenança fiscal o taxa d'escombraries municipal (Grans productors)

Com sol·licitar-ho:

Cal trucar a l'Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana.

MÉS INFORMACIÓ

Informació recollida a un municipi concret (consulteu-ho al llistat de MUNICIPIS)


Darrera actualització: 09.04.2021 | 10:58