Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

DESCRIPCIÓ

La Mancomunitat La Plana té un conveni amb el SIAD Osona - VicDones, un servei d'informació, atenció, orientació i assessorament format per un equip de professionals especialitzats en temes d'igualtat i de gènere de manera individualitzada. 

El servei ofereix:

  • Servei d'acollida: es dóna resposta a les necessitats relacionades amb l'àmbit laboral, social, familiar o de parella. També es facilita informació i orientació sobre participació social o associacionisme femení, violència masclista, dificultats amb els fills/es, etc. en el cas que es requereixi es fan derivacions a serveis especialitzats. 
  • Servei d'assessorament jurídic: es dóna informació, orientació i assessorament jurídic en relació a àmbit de parella, custòdia de fills/es, impagament de pensions, règim de visites, maltractaments, separacions i divorcis, família, causes penals, etc. i derivació als serveis jurídics pertinents per a la tramitació del procés, en el cas que requereixi. 
  • Servei d'atenció psicològica: Atenció psicològica a dones que són o han estat victimes de violència masclista o que tenen risc de patir-ne. L'atenció pot ésser individualitzada i/o en grup.
  • Servei d'estada temporal: es facilita l'accés a un  allotjament comunitari o individual per a dones soles o amb fills que han de marxar del seu domicili per problemes de violència de gènere. Si és necessari, es tramita la denúncia per maltractament.
  • Servei de teleassistència: És un servei de de teleassistència mòbil que ofereix una resposta ràpida les 24 hores del dia, i des de qualsevol lloc, a víctimes de violència de gènere.  Està basat en un sistema de telefonia mòbil i telelocalització. 

Persones destinatàries:

Dones i entitats dels municipis.


Cost per l'usuari:

Sense cost.


Equip tècnic:

Equip tècnic de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials.


Àrea responsable:

Àrea Social.


Com sol·licitar-ho:

Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Osona

Àrea Social de la Mancomunitat La Plana


Darrera actualització: 07.05.2020 | 16:05